KWALITEITSKEURMERK VEILIGHEIDSTRAININGEN

icon

Certificering

De EDAC certificering geeft de zekerheid dat alle aspecten die u als investeerder niet zelf kan beoordelen zijn onderzocht en in orde zijn.

icon

Lesboeken

U ontvangt door EDAC goedgekeurd les-
materiaal bij elke training of cursus van de bij ons aangesloten bedrijven.

icon

Informatie

EDAC richt zich naast primaire preventie op restrisico’s zonder hierbij concessies te doen in de wettelijk gestelde kaders.

OVER STICHTING EDAC

Het keurmerk van Stichting EDAC staat voor Erkenning, Diplomering, Accreditatie en Certificering. Het betreft een onafhankelijk en deskundig kwaliteitsoordeel over een (veiligheids) training, opleiding of product. U ziet als klant direct dat het aanbod van de gecertificeerde aanbieder in orde is bevonden en aan de (wettelijk) gestelde eisen voldoet. Dit biedt u als klant zekerheid in het maken van uw keuze en voorkomt hiermee miskoop en teleurstelling.

ERKENNING KOMT NIET VANZELF

neem daarom contact met ons op.

DE METHODIEK VAN EDAC

De methodiek van EDAC is, aan de hand van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), een trainingsprogramma in elkaar te zetten
met als basis BHV oefenkaarten systeem.

De oefenkaarten systeem is een zorgvuldig opgezet oefensysteem met als doel heel specifiek op een bedrijf gerichte trainingen te kunnen aanbieden.
De opleidings-aanbieder kan de methodiek en lesstof gebruiken om de BHV te trainen.